Wat doet het CBB
voor u

De CBB behartigt de belangen van de grotere Baanse bedrijven (5+ medewerkers). “Een top ondernemersklimaat voor ondernemers nastreven” is de missie van de CBB. Daarnaast onderhoudt de  CBB goede contacten met regionale en lokale overheden en fungeert als aanspreekpunt voor diverse instanties zoals (boven) lokale overheden e.d.
Speerpunten van de CBB zijn:

  • Voldoende ruimte voor ondernemingen
  • Bereikbaarheid en mobiliteit
  • Onderwijs en Arbeidsmarkt
  • Netwerken met andere CBB leden en haar gasten

Het CBB organiseert 4 bijeenkomsten per jaar veelal tijdens een lunch. Daarnaast wordt de nieuwjaarsbijeenkomst in januari samen met de BON en de BZON gehouden en is er 1 maal per jaar een gezamenlijke meeting vanuit het POB (Platform Ondernemers Baarn).

CBB Bestuur

(samenstelling per 15 september 2017)

Voorzitter

Ronald Zanoli
Bedrijf: Incassobureau Plaggemars b.v.
Mail: r.zanoli@plaggemars.nl

Meer lezen

Penningmeester

Johan Grims
Bedrijf: MTH Accountants & Adviseurs
Mail: j.grims@mth.nl

Meer lezen

Secretaris

Rene van Wijk
Bedrijf: QuoVadis Nederland b.v.
Mail: rene@qvn.nl

Meer lezen

Bestuurslid

Jan Nijhof
Bedrijf: Nijhof Bouw- en Woonwaren
Mail: j.nijhof@nijhofbaarn.nl

Meer lezen

Bestuurslid

Willem Jan van de Burg
Bedrijf: Volvo Buitenweg Baarn b.v.
Mail: wburg@buitenweg.nl

Meer lezen

Secretariaat

Annelies Meeder
Mail: secretariaat@contactgroepbaarnsebedrijven.nl
Mobiel: 06 12279000

Activiteiten 2018

Contactgroep Baarnse Bedrijven

Bestuursvergaderingen

12 februari 2018 Plaggemars Incassobureau b.v.
28 mei 2018 Nijhof Baarn
10 september 2018 QuoVadis
26 november 2018 Volvo Buitenweg b.v.

Alle bestuursvergaderingen vinden plaats van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Ledenbijeenkomsten

11 januari 2018 Nieuwjaarsbijeenkomst POB
19 maart 2018 (aanvang 16.00 uur) Ledenbijeenkomst, bedrijfsbezoek 
14 mei 2018 (12.00-14.00 uur) Algemene Ledenvergadering
25 september 2018 (aanvang 18.30 uur) Ledenbijeenkomst/POB
19 november 2018 (12.00-14.00 uur) Ledenbijeenkomst

Contact

Postbus 200
3740 AE  BAARN

Secretariaat
Annelies Meeder
Mail: secretariaat@contactgroepbaarnsebedrijven.nl
Mobiel: 06 12279000